Çmimore – Ценовник

Download Çmimore ISA – Ценовник ИСА

 

fiberhome

Për pakot shtëpiake Fiber to the Home pagesa e njëhershme për kyçje është 1800 DEN për kontratë 1 ose 2 vjeçare,
dhe 2400 DEN për kontratë pa afat. Çmimet janë me TVSH.

За домашните корисници Fiber to the Home еднократниот надомест за инсталација е 1800 ДЕН за договор од
1 или 2 години, и 2400 ДЕН за договор на неопределено време. Во цените е вклучен ДДВ.

 

 

fiberbussines1

Për biznes pakot Fiber to the Office pagesa e njëhershme për kyçje është 1990 DEN për kontratë 1 ose 2 vjeçare,
dhe 2990 DEN për kontratë pa afat. Çmimet janë PA TVSH.


За бизнис корисници Fiber to the Office еднократниот надомест за инсталација е 1990 ДЕН за договор од
1 или 2 години, и 2990 ДЕН за договор на неопределено време. Во цените НЕ е вклучен ДДВ.